home /

Ochrana osobních dat

Všechna vaše data chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám.

Při nákupu šperků Hot Diamonds, prosíme, uvádějte tyto informace:

Jméno a příjmení
Adresu pro zaslání
Telefonní kontakt pro ověření Vaší objednávky
E-mail
Tyto údaje jsou nezbytné pro zaslání šperků, vystavení faktury a komunikaci s Vámi.

Přejete-li si daňový doklad vystavit na jinou adresu než je dodací, uveďte následující údaje:
Jméno a příjmení nebo název Firmy
Adresu

DIČ